معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

چهارمین جلسه کارگروه ارتقاء همیاران علمی

چهارمین جلسه کارگروه ارتقاء همیاران علمی

چهارمین جلسه کارگروه ارتقاء همیاران علمی

به منظور بررسی پرونده های ارتقاء همیاران علمی راًس ساعت 9 صبح سه شنبه مورخه 1401/12/2 چهارمین جلسه کارگره با حضور اعضاء مربوطه در محل دفتر مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی برگزار گردید.

1   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1068
captcha