معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

مشاور معاون طرح و توسعه در امور توسعه و برنامه ریزی

غریب آب‌رود
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق عمومی
ایمیل:
تماس:
سوابق اجرایی

1- رئیس اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه هرمزگان

2- معاون مدیر دانشجویی دانشگاه هرمزگان

4- مشاور دفتر ریاست دانشگاه هرمزگان

5- بازرس نظارت و ارزشیابی دانشگاه های پیام نور و دانشگاه های علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و آزاد اسلامی.

6- مدیر امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان

شرح وظایف

- بررسی منابع و امکانات اقتصادی و برقراری تعامل با دستگاه‌های مختلف جهت پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها
- توانمندسازی حوزه طرح و توسعه در امر سرمایه گذاری
- تحلیل صرفه و بازدهی اقتصادی حوزه های فعالیت دانشگاه
- شناسایی وتحلیل دارایی‌های مشهود ونامشهود و قابلیت‌های دانشگاه و تعیین ارزش اقتصادی آنها
- شناسایی و تعیین حوزه‌های پربازده دانشگاه برای فعالیت اقتصادی (تشخیص منافع بالقوه)
- برآورد منابع جدید مالی ناشی‌ از فعالیت‌های اقتصادی‌
- ایجاد انگیزه تغییر و اصلاح نگرش در افراد و گروه‌ها و واحد‌های دانشگاه برای صرفه اقتصادی و بازده اقتصادی
- افزایش دانش، مهارت و توانایی مالی واقتصادی در مدیریت‌ها و واحد‌های دانشگاه از طریق ارایه آموزش غیر رسمی و مشاوره
- تهیه طرح‌های اقتصادی با تأکید بر نیاز سنجی و مطالعات اقتصادی برای بهره‌برداری از دارایی‌ها، امکانات و پتانسیل‌های موجود در دانشگاه برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دارای مزیت نسبی
- ایجاد ساختاری کارآمد برای انجام فعالیت‌های سرمایه گذاری و پرهیز از حاکمیت روابط اداری غیر ضروری و تأکید بر کار کارشناسی و برون سپاری اکثر فعالیت‌های ممکن
- توزیع خدمات و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت متناسب در واحد‌های مرتبط در دانشگاه
- اجرای طرح‌های اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی در حوزه‌های مختلف فعالیت دانشگاه
- پایش، نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای طرح‌های اقتصادی با هدف اصلاح و بهبود روشها و برنامه‌ها
- سرمایه‌گذاری مشارکتی از محل دارایی‌های دانشگاه برای تأمین بخشی از آورده طرح‌های اقتصادی
- استفاده از تسهیلات، اعتبارات و مشارکت دیگر نهاد‌های مالی
- مشارکت در تأسیس مراکز اقتصادی به ویژه در حوزه های فرهنگی، آموزشی با استفاده از برند و سایر حقوق مادی و معنوی دانشگاه به طور مستقل و یا با مشارکت سایر مؤسسات دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی