معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 سمیه پورکولغانی کارشناس مسئول کارشناسی 076-33711057 - تهیه، جمع آوری و ارائه آمار و اطلاعات عمرانی دان...
2 فرزانه پودات کارشناس کارشناسی 076-33711057 - تهیه برآورد تعمیرات پروژه ها - نظارت و بازدید از...