معاونت طرح و توسعه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 محمد نکوئی مسئول دفتر کارشناسی حسابداری ثابت: 07633711029 - داخلی: 344 m.nekooi@hormozgan.ac.ir
2 اکبر نوری نسب بندری کارشناس امور رفاهی تربیت بدنی، مربیگری 212- 33711060 anoorinasab@gmail.com انجام امورات رفاهی کارکنان