معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 علی صابرجو مسئول دفتر ثابت: 07633711029 - داخلی: 344 ارتباطات: -تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست م...
2 محمد نکوئی کارشناس امور اداری کارشناسی حسابداری ثابت: 07633711029 - داخلی: 344 m.nekooi@hormozgan.ac.ir ارتباطات: -تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست م...
3 اکبر نوری نسب بندری کارشناس امور رفاهی تربیت بدنی، مربیگری 212- 33711060 anoorinasab@gmail.com انجام امورات رفاهی کارکنان