معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

این معاونت وظیفه طرح و اجرای برنامه‌های پشتیبانی و عملیاتی را در راستای توسعه دانشگاه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، بر عهده دارد. همچنین ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای امور اداری، مالی و خدماتی، از مهم‌ترین وظایف این معاونت به شمار می‌رود. این معاونت دارای چهار واحد مدیریت امور اداری و پشتیبانی، مدیریت امور مالی، مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری، بهره‌وری و نیز مدیریت امور فنی و  نظارت بر طرح‌های عمرانی است . 

1   1
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 2918