معاونت طرح و توسعه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 محمد مهرعلی تختی کارپرداز مسئول کارشناسی