معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 محمد مهرعلی تختی کارپرداز مسئول کارشناسی -استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام ...