معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهناز جمری کارشناس مسئول گروه تشکیلات و تحول اداری کارشناسی ارشد 076-33711031