معاونت طرح و توسعه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 گیتا راشدی رئیس دبیرخانه مرکزی دیپلم تجربی 321 - 33711072
2 منیر شجاعی سردره متصدی امور دبیرخانه ای کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی 321 - 33711072
3 مریم سرخ دار متصدی امور دبیرخانه ای دیپلم کامپیوتر 321 - 33711072