معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

محمد امیری
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی عمران-خاک و پی
ایمیل: amirii@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633711071
سوابق اجرایی

- مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان
- ریاست دانشکده فنی و حرفه ای مرودشت
- مشاور ارشد شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
- مشاور شورای شهر و شهرداری بندرعباس
- کارشناس فنی استانداری فارس- فرمانداری ارسنجان

شرح وظایف

-تهيه نقشه هاي پروژه هاي دانشگاه اعم از نقشه هاي تيپ و خاص
- نظارت محلي و نظارت عاليه كليه پروژه هاي عمرانی دانشگاه
- برآورد هزينه پروژه ها قبل از شروع
- تشكيل جلسات مناقصه و دعوت از پيمانكاران رتبه بندي شده
- تهيه پيش نويس قرارداد پروژه هاي عمراني
- رسيدگي به صورت وضعيت ،تعديل و مابه التفاوت پروژه هاي دانشگاه
- نظارت، بررسي وتاييد اسناد پروژه هاي اماني
- تهيه نقشه و نظارت بر پروژه هاي خیرساز و انجام راهنمايي و همكاري لازم
- برنامه ریزی، پيگيري و نظارت براجراي پروژه هاي تعميراتي
-كارشناسي و اظهار نظر در كليه امور فني دانشگاه اعم از ساختماني و تاسيساتي