معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
  • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
  • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
  • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت­ها، پرداخت­ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط
  • رسیدگی به اسناد و سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
  • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
  • نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی
  • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین­ نامه ­های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
4   2
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 3897