معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
 • برنامه­ ريزي براي تامين فضاهاي كالبدي دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهاي آموزشي مورد نياز و اقدام در مورد تامين اعتبار عمراني مورد نياز
 • برگزاري مناقصه­ ها و انعقاد قرارداد با شركت­هاي مشاوره و پيمانكار براي طرح­هاي عمراني
 • تهيه و تدوين طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين و امكانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالي
 • نظارت بر حسن اجراي طرح­هاي عمراني دانشگاه
 • نظارت بر حسن انجام کار مشاوران و پیمانکاران طرح­های عمرانی دانشگاه
 • بررسي صورت وضعيت­ها و موارد مالي طرح­هاي عمراني
 • اجراي طرح­هاي اماني و مورد نياز دانشگاه
 • تهيه نقشه طرح­هاي عمراني دانشگاه
 • برنامه ­ريزي و اجراي طرح فضاي سبز دانشگاه در چهار چوب طرح جامع دانشگاه
 • تهيه برنامه لازم براي تعمير و نگهداري ساختمان­ها و تأسيسات مختلف و بررسي و تأييد پيشنهادهاي تعميراتي و تغييرات فني در ساختمان­ها و تأسيسات
 • نظارت بر انجام تعمير و نگهداري ساختمان­ها، تأسيسات و لوازم مربوط (از قبيل شبكه­ هاي آب، برق، گاز و غيره) در دانشگاه
1   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 3317