معاونت طرح و توسعه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فریده تیما مسئول دفتر کارشناسی 076-33711057 و 33711071-076