معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فائقه خشنود مسئول دفتر معاونت طرح و توسعه کارشناسی ثابت: 076-33711078 داخلی 348 -برقراری تماس با وزراتخانه ها، موسسات و ارگانهای د...