معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

برخی برنامه‌ها و راهبردهای این معاونت به شرح زیر می‌باشند :

 • توسعه و تقويت استقلال مالي دانشگاه و واحدهای تابعه
 • ساماندهي كاركنان و توانمندسازی آنان
 • بهبود و بهینه‌سازی سرانه فضاهاي آموزشي و کمک‌آموزشی
 • بهینه‌سازی مصرف انرژي و استفاده از انرژی‌های تجديد پذير و نو
 • افزايش ارائه خدمات به‌صورت الکترونيک و از طريق پرتال
 • توسعه فناوری‌های اطلاعات از طريق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شبکه‌ای و ارتقاء نرم‌افزارها و سامانه‌ها
 • اصلاح و بهبود فرايندهاي سازماني باهدف کوتاه‌سازی، روان‌سازی و چابك سازي فرآيندها
 • واگذاری خدمات رفاهی دانشجويان از بدنه دانشگاه به بخش غیردولتی به‌منظور افزايش کارايی در امور آموزش، پژوهش و فناوری
 • اصلاح ساختار و تمرکززدایی باهدف چابك سازي ساختار و حذف ساختارهاي زائد
 • استقرار نظام بودجه‌ریزی عملياتی
 • افزایش کار آیی و اثربخشی منابع مالي و اجرای مديريت هزینه‌ها
 • کاهش اتکا به بودجه عمومی دولت از طريق تنوع‌بخشی و توسعه منابع مالی، بهره‌گیری از منابعی نظير وام، کمک خيرين و واقفين
 • توسعه درآمدهای اختصاصی
1   1
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 2783