معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 معصومه طبسی کارشناس مسئول رسیدگی به اسناد کارشناسی 076-33711028
2 محمد باقرزاده کارشناس دریافت و پرداخت کارشناسی 076-33711028
3 احمد نکوئی رئیس اداره دریافت و پرداخت 076-33711028
4 ملک زارعی چاه خرگی رئیس اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها