معاونت طرح و توسعه
 
EnAr ورود 0

معاونت طرح و توسعه

محمد محبی
مرتبه: استادیار
رشته: اقتصادمحض
ایمیل: mohebimh@yahoo.com
تماس:
تخصص و سوابق تحصیلی

دکتری: اقتصاد- اقتصاد سنجی- دانشگاه پوترای مالزی 1391
کارشناسی ارشد: اقتصاد- اقتصاد بین الملل– دانشگاه شیراز 1378 ایران
کارشناسی: رشته علوم اقتصادی- دانشگاه شهید باهنر کرمان 1375 ایران

سوابق اجرایی

-عضو کمیته پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 1385-1382
- معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان از 1387 تا 1389
- مشاور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان 1393
-عضو کمیته پژوهشی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هرمزگان 1389 تا 1392
- رییس واحد بین الملل دانشگاه هرمزگان در قشم از 1388-1391
- معاون فرهنگی دانشگاه هرمزگان از 1391 تا مهرماه 1393
- عضو شورای فناوری و مرکز رشد دانشگاه هرمزگان از 1391
- سرپرست مرکز علمی و کاربردی شهرداری قشم 1397
- مشاور رییس اتاق بازرگانی 1395-1397
- مشاوردر مرکز تحقیقات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1396-1398
- عضویت در کمیته های مختلف علمی همایش های ملی و استانی
- مشاور مالی و اقتصادی مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس سال 1397
- معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه هرمزگان
- معاون دانشجویی دانشگاه هرمزگان 1400-1398

گزیده ای از سوابق پژوهشی:
- طرح بررسی عملکرد تسهیلات تکلیفی در استان هرمزگان
- بررسی اثرات تاسیس دانشگاه آزاد واحد قشم بر زنان قشم در ابعاد فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی
- برآورد تابع تقاضای پول در ایران
- ارزیابی سیاست هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران
- طرح پژوهشی بررسی اثرات تاسیس دانشگاه آزاد بندرعباس در ابعاد فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی بر شهر بندرعباس
- بررسی نقش رسانه در ایجاد خلاقیت و نوآوری
- موانع توسعه اقتصادی قشم
- تهیه طرحهای توجیهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف بیش از 70 مورد
- بررسی صادرات مالیات در بخش توریسم مالزی
- طرح پژوهشی ژئوپارک قشم ونقش محوری آن در توسعه مناطق همجوار
- براورد تابع مخارج توریسم مالزی
- بررسی موانع توسعه مناطق آزاد قشم وکیش
- طرح پژوهشی اجرای طرح پیاده سازی سیستم 5 اس برای بهبود عملکرد در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
- طرح پژوهشی شناسایی عوامل موثر بر بهبود ظرفیت مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان
-مشاوره و راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد در تحقیقات اقتصادی و مدیریتی 68 مورد در زمینه های اقتصادی مالی و بازرگانی
- ترجمه کتاب اقتصاد کلان ویلیامسون (در مرحله چاپ)
-فرایند هوش رقابتی براي کاهش ریسک در شرکت هاي کوچک و متوسط (مقاله)
- بررسی نقش کارافرینی، رقابت پذیری و نوآوری تکنولوژی در رشد اقتصادی( مقاله)
- رشد سبز و راهکارهای آن برای شرکتهای کوچک و متوسط ( مقاله)
- کتاب اقتصاد خرد چاپ شده
- طرح پژوهشی سند راهبردی توسعه تجارت خارجی 1395
- طرح پژوهشی سند راهبردی اتاق بازرگانی بندرعباس 1395
- طرح پژوهشی امکانسنجی احداث اسکله انتقال فراورده های نفتی شرکت نفت ستاره1397
- طرح پژوهشی تاثیر اندازه شبکه شعب بر عملکرد بانک در استان هرمزگان با رویکرد داده های ترکیبی1397
- طرح پژوهشی سنجش کارايي نسبي اداره هاي امور مالياتي استان هرمزگان با رويکرد تحليل پوششي داده ها 1398
- طرح پژوهشی امایش استان هرمزگان( تدوین بخش اقتصاد کلان استان- تدوین بخش تحلیل اقتصادی جمعیت استان هرمزگان) 1396-1397
- طرح پژوهشی ارزیابی اقتصادی طرحهای خاتمه یافته شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان 1397
- طرح پژوهشی شناسایی موانع اقتصادی و حقوقی سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 1396

شرح وظایف

- رسیدگی به اهداف اجرایی موًسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی موًسسه
- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیاًت امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موًسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیاًت امنای ذیربط
- تعیین وضعیت موجود موًسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت ها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب
- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس موًسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
- جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع موًسسه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت های لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی موًسسه ( اعم از پیمانی، امانی و ...)
- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان ها و تاًسیسات موجود
- تشکیل کمیته تدوین روش های اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های موًسسه
- استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف موًسسه
- تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موًسسه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی موًسسه